Valitse laji::
Afrikanvaris, Dakar 8 a.jpg
27.12.2006 Hautala Reijo

8235
ISO:400 F6.3 1/2000s
Dakar, Gambia

Afrikanvaris, Dakar 6 a.jpg
03.12.2009 Hautala Reijo

1157
ISO:400 F5.6 1/200s
Gakar, Gambia