Valitse laji::
Palmukyyhky, El Gouda, hotellilla.JPG
27.03.2010 Hautala Reijo

1043
ISO:400 F6.3 1/2000s
Rl Gouda, Egypti